Grafik na
Dodane przez Mietek dnia 29.03.2009 00:00
Grafik zajźę i spotkań ogólnodostźpnych, w Orodku "Z pomoc± Rodzinie" Katolickiego Stowarzyszenia
"Civitas Christiana" Oddzia³ w Szczecinie, ul. Kaszubska 20/3

Lipiec 2018 r.
Na poszczególne konsultacje do specjalistów obowi±zuj± zapisy
 tel. 914337133Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
ds. problemów alkoholowych
poniedz. 16-18
rody 10 - 12

pi±tki 16-18
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla DDA pi±tki 16 - 18
Poradnictwo dla osób uwik³anych w przemoc
i przygotowuj±cych siź do przeprowadzenia
rozmowy interwencyjnej
  02.07.  (poniedz.) 16.00
Spotkania Otwarte -
- ze specjalist±

27.07.2018 r. godz. 18.00
Porady psychologa
p. Maria Z.
02.07.(poniedz) 17-18
Porady psychologa
p. Agnieszka M.
09.07 (poniedz.) 17-18
Porady psychologiczne
p. Jerzy R.
11, 25.07. (rody) 16-17
Porady prawne30.07. (poniedz.) 15.30 - 16.30

Porady kuratora rodzinnego20, 27.07 (pi±tek) 16.00 - 18.00


Porady: prawo pracy
i ubezpieczenia spo³eczne
16.07. (poniedz) 17-18
Kap³an
 
16.07 (poniedz) - 18-19

Porady lekarza dermatologa-wenerologa
 Nauczyciel NPR- Met. rozpozn. p³odnoci
14.08. (wtorek) 17-18
Mediacje rodzinne06.07. (poniedz. ) 15-17
 
Seksuolog, terapeuta systemowy
 27.07. (poniedz.) 17-18
Centr. Wspier. Rodz. od Poczźcia rody) 16-18
Szko³a Rodzenia
 Nowa edycja od sierpnia 2018
zapisy - 695157682