Civitas Christiana Prorodzina
Nawigacja
Strona Główna
O Stowarzyszeniu
Centrum Wpierania Rodziny z Problemem Alkoholowym
Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna
Centrum Wspierania Rodzicielstwa od Poczęcia
O szkole rodzenia
GALERIA 1
GALERIA 2
Kontakt z Autorem
GALERY
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Witamy

Witamy na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia
"Civitas Christiana"
Oddział w Szczecinie
Ośrodek "Z pomocą rodzinie"

Szczecin, ul. Kaszubska 20/3,

tel. 091-433-71-33, mail: prorodzina@wp.pl
zabawa w Delcie
Posted by: Joanna Szalata dnia 20.09.2017 14:11 0 Komentarzy · 10 Czytań · Drukuj

Dnia 14.10.17r. (sobota) o godz. 19.00
odbędzie się uroczysty miting
oraz o godz. 20.00 zabawa
z okazji XX - rocznicy
Klubu Abstynenta „DELTA”.

Zapraszamy do MOK
ul. Goleniowska 67.

Informacje i zapisy pod nr tel: 661-956-999
Liczba miejsc ograniczona!!!
ORGANIZATOR: Impreza finansowana jest ze środków Stowarzyszenie Życia w Trzeźwości Miasta Szczecin Klub Abstynenta „Delta”


Informacje upubliczniono na prośbę organizatora

Marzena październik
Posted by: Joanna Szalata dnia 25.08.2017 16:06 0 Komentarzy · 19 Czytań · Drukuj

Centrum Wspierania Rodziny z Problemem Alkoholowym
w Ośrodku „Z pomocą rodzinie”
serdecznie zaprasza na kolejne
Warsztaty:

„Jak naprawić trudne relacje
 z dorosłymi dziećmi?”

sobota i niedziela
14-15.10.2017 r., godz. 09.00 – 17.00
 
Zajęcia poprowadzi:
Psychoterapeuta
Mgr Marzena Paluszkiewicz
 
Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy w siedzibie
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
Ul. Kaszubska 20/3
Tel. 914337133

Działania dofinansowane z UM Szczecin

Michał
Posted by: Joanna Szalata dnia 25.08.2017 16:02 0 Komentarzy · 17 Czytań · Drukuj

Centrum Wspierania Rodziny z Problemem Alkoholowym
 w Ośrodku „Z pomocą rodzinie”
 serdecznie zaprasza na kolejne
Warsztaty:

 „Co w naszej relacji jest nie tak?
Jak dogadać się z bliskimi?”

sobota i niedziela
21-22.10.2017 r., godz. 09.00 – 17.00

Zajęcia poprowadzi:
Dr inż. Michał Rylski, coach NMC

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy w siedzibie
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
 Ul. Kaszubska 20/3
Tel. 914337133

Działania dofinansowane z UM Szczecin

punkt prawny
Posted by: Joanna Szalata dnia 01.03.2017 09:10 0 Komentarzy · 140 Czytań · Drukuj

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Szczecinie
od początku 2017 roku realizuje zadanie zlecone
 przez Gminę Miasto Szczecin, polegające na prowadzeniu
 na terenie Miasta Szczecin punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Lokal, w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna znajduje się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pokój 56 C
(wejście od ul. Odrowążą).
 
Przyjęcia interesantów odbywają się
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16:00 do 20:00.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Świadczenie pomocy prawnej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, z późn. zmianami). Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, tzw. „osobie uprawnionej”. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
• osoby, które są w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).
Każda z wyżej wymienionych osób jest zobowiązana udokumentować uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jaką pomoc prawną można uzyskać w punkcie?
Pomoc prawna udzielana w punkcie polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć może nieodpłatna pomoc prawna? Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 914337133, 608 060 694, email: prorodzina@wp.pl.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem: http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ lub http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131016.asp

 Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Szczecin w roku 2017 – Punkt Nr 3” jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej Gminie Miasto Szczecin i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

plan rekolekcji całrocznych
Posted by: Joanna Szalata dnia 27.12.2016 10:17 0 Komentarzy · 117 Czytań · Drukuj

PLAN REKOLEKCJI TRZEŹWOŚCIOWYCH
ROKITNO 2017 r.
 
13-15.I -Rekolekcje Trzeźwościowe – opłatkowe 27-29.I -Rekolekcje dla młodzieży
24-26.II – Rekolekcje Trzeźwościowe
07.IV - Droga Kalwarii Rokitniańskiej
18-21.IV - Rekolekcje Apostolstwa Trzeźwości
03.V - Pielgrzymka Trzeźwości
26-28.V -Rekolekcje Trzeźwościowe
25-27.VIII -Rekolekcje Trzeźwościowe
08-10.IX -Rekolekcje Trzeźwościowe
06-08.X -Rekolekcje Trzeźwościowe
 27-29.X -Rekolekcje dla młodzieży
24-26.XI -Rekolekcje Trzeźwościowe

Informacje o rekolekcjach można uzyskać:
Ks. Kan. Henryk Grządko : 600 857 105
lub 95 7227105
Stanisław Szuflak: 605 602 262

www.rokitno.org
www.rekolekcjewrokitnie.pl

Zgłoszenie pobytu – obowiązkowe
Janusz Łowigus : 696055229
Koszt pobytu 140 zł netto
+ 5zł koszty organizacyjne

powyższą informację załączono na prośbę organizatorów


Punkty
Posted by: Joanna Szalata dnia 18.04.2013 08:28 0 Komentarzy · 1109 Czytań · Drukuj

U nas otrzymasz pomoc w problemach dot. wszelkiego rodzaju skutków nadużywania alkoholu: 
Punkty Konsultacyjno – Informacyjne
 Poniedziałki  16.00 - 18.00
Środy 10.00 – 12.00
 Piątki 16.00 – 18.00

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny - dla DDA - Piątki 16.00 – 18.00

Rejestracja tel. 914337133

Oferta realizowana ze środków Gminy Miasto Szczecin

Grafik na
Posted by: Mietek dnia 29.03.2009 00:00 · Drukuj
Grafik zajęć i spotkań ogólnodostępnych, w Ośrodku "Z pomocą Rodzinie" Katolickiego Stowarzyszenia
"Civitas Christiana" Oddział w Szczecinie, ul. Kaszubska 20/3

październik 2017 r.
Na poszczególne konsultacje do specjalistów obowiązują zapisy
 tel. 914337133Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
ds. problemów alkoholowych
poniedz. 16-18
środy 10 - 12

piątki 16-18
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla DDA piątki 16 - 18
Poradnictwo dla osób uwikłanych w przemoc
i przygotowujących się do przeprowadzenia
rozmowy interwencyjnej
  09.10.  (poniedz.) 16.00
Spotkania Otwarte -
- ze specjalistą

27.10.2017 r. godz. 18.00
Porady psychologa
p. Maria Z.
23.10.(piątek) 16.00
Porady psychologa
p. Agnieszka M.
30.10 (poniedz.) 16-17
Porady psychologiczne
p. Jerzy R.
11, 25.10. (środy) 16-17
Porady prawne30.10. (poniedz.) 16 - 17

Porady kuratora rodzinnego06, 27.10 (piątek) 15.30 - 16.30


Porady: prawo pracy
i ubezpieczenia społeczne
20.10. (piątek) 14-15
Kapłan
 16.10 (poniedz) - 18-19
Porady lekarza dermatologa-wenerologa
 Nauczyciel NPR- Met. rozpozn. płodności
07.10. (wtorek) 17-18
Mediacje rodzinne04.10. (poniedz. ) 15-17
 
Seksuolog, terapeuta systemowy
 25.10. (poniedz.) 17-18
Centr. Wspier. Rodz. od Poczęcia rody) 16-18
Szkoła Rodzenia
 Nowa edycja od 20.09.2017
zapisy - 695157682